Điều Khoản Sử Dụng

Khi người dùng truy cập vào Bloggiaima.com, người dùng cần tuân thủ theo những điều khoản sử dụng dưới đây:

1: Đối với việc đăng ký tài khoản trên Bloggiaima.com

 • Người truy cập vào website phải chấp hành nghiêm các thỏa thuận, quy định, quy trình của Bloggiaima.com
 • Tên tài khoản không được phép đặt theo tên của các vị danh nhân, các vị lãnh đạo của Đảng và nhà nước, tên người nổi tiếng, tổ chức tội phạm, phản động. Tên tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh trái với thuần phong mỹ tục của nước ta.

2: Đăng ký và ngừng sử dụng dịch vụ trên Bloggiaima.com

 • Bạn cần cung cấp thông tin tải khoản chính xác, đầy đủ
 • Khi đăng ký tài khoản trên website Bloggiaima.com, bạn cần tạo 1 tài khoản và 1 mật khẩu duy nhất. Nếu trong trường hợp bạn phát hiện dấu hiệu sử dụng tài khoản của mình trái phép, bạn cần báo ngay cho Bloggiaima.com để kịp thời khắc phục.
 • Bạn có quyền chấm dứt không sử dụng dịch vụ của website Bloggiaima.com hoặc chúng tôi được phép gỡ tài khoản, cấm sử dụng dịch vụ nếu bạn vi phạm các quy định chính sách

3: Quyền lợi của người sử dụng tài khoản Bloggiaima.com

 • Khi đăng ký tài khoản trên Bloggiaima.com bạn hoàn toàn được phép sử dụng những dịch vụ của Bloggiaima trừ những dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật nhà nước.
 • Bạn có quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản tuy nhiên phải đảm bảo tính trung thực, chính xác.
 • Bạn có quyền được bảo mật tuyệt đối hoàn toàn các thông tin cá nhân theo quy định của Bloggiaima.com và pháp luật nước ta

4: Quyền của Bloggiaima.com

 • Nếu người sử dụng dịch vụ, truy cập thông tin cung cấp thông tin không chính xác hoặc vi phạm quy định điều khoản của chúng tôi, thì chúng tôi có quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản mà không cần sự đồng ý hay chịu bất cứ trách nhiệm nào ở phía với người dùng.
 • Nếu phát hiện những hành vi nào vi phạm phá luật, giạn lận, chống phá nghiêm trọng, Bloggiaima.com có quyền thực hiện sử dụng thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản để xử lý theo quy định của pháp luật nhà nước.
 • Bloggiaima.com có quyền thực hiện thay đổi, bổ sung các điều khoản sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý của người dùng.

Thông tin liên hệ website funzyx.com:

Xem thêm các bài viết chính sách của chúng tôi: